Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné, resp. pitné vody předané nebo odpadní vody převzaté za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce