Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Život v obci

Radslavice (historicky též Velké Raclavice, Hrubé Raclavice) jsou obec Jihomoravského kraje ležící v severní části okresu Vyškov. Obec se nachází 7,4 km severně od města Vyškov u silnice spojující Dědice a Pustiměře v nadmořské výšce 345-375 m n. m.

Od okresní silnice obec stoupá do mírného svahu ležícího na úpatí Drahanské vrchoviny. Je neprůjezdná, její severní okraj hraničí s Vojenským újezdem Březina, do jehož prostor je vstup i vjezd osob a vozidel přísně regulován. Severní část obce je tvořena místní částí Radslavičky (historicky – Malé Raclavice), která byla k Radslavicím připojena roku 1950.

Ke dni 31. 12. 2023 žilo v obci celkem 455 obyvatel, z toho 247 mužů a 208 žen. Průměrný věk obyvatel obce je 40,5 let. Nejfrekventovaněji jsou v obci zastoupena příjmení Školař, Formánek a Adamec. Pokud jde o křestní jména, setkáme se zde nejčastěji s mužským jménem Josef a ženským jménem Jana.

Pýchou obce je jednotřídní Mateřská škola, nacházející se v krásném prostředí umožňujícím stálé sepětí s přírodou – možnosti vycházek do lesa a přírody a v zimě sáňkování a bobování.  Mateřská škola je provozována ve zrekonstruované budově bývalé školy. Ve stejné budově sídlí i Obecní úřad. K mateřské škole patří rozlehlá školní zahrada, která v posledních letech prošla velkou proměnou. Mateřská škola se pravidelně zapojuje do dění v obci, a pěstuje tak v dětech pocity sounáležitosti a lásky ke svému okolí. Mezi tradiční akce pořádané mateřskou školou patří dětský karneval, oslava dne dětí, vánoční besídky, různá divadelní představení, besídky ke dni matek.

V obci se nachází také prostorný kulturní dům, dávající občanům obce dostatek příležitostí ke kulturnímu a sportovnímu vyžití (cvičení žen a dětí, plesy, přednášky, …)

Obec taktéž v budově obecního úřadu a mateřské školy udržuje provoz obecní knihovny, která nabízí pravidelnou aktualizaci knižních novinek, půjčování časopisů i veřejný internet.

Ke sportovnímu vyžití jak dětí, tak dospělých obec nabízí hned několik hřišť. Velké fotbalové, nacházející se hned na kraji obce, moderně zrekonstruované víceúčelové sportovní hřiště v Radslavičkách a v neposlední řadě i odpočinkovou zónu s herními prvky pro děti u fotbalového hřiště.

V obci svou činnost rozvíjí několik spolků, které se podílejí na zajišťování sportovního a kulturního vyžití občanů.

V obci již od roku 1926 aktivně funguje sbor dobrovolných hasičů. V roce 2018 proběhla komplexní rekonstrukce hasičské zbrojnice, součástí které bylo vybudování nové klubovny pro mládež. Obec také s využitím dotace Jihomoravského kraje pořídila nové hasičské vozidlo využívané k výjezdům a cestám na požární soutěže. SDH Radslavice se také podílí na organizování mnoha akcí ve prospěch občanů obce, jako jsou např. letní tábory pro děti, zájezdy na hory, turnaje v nohejbalu, a podobně. Pravidelně se úspěšně účastní soutěží v požárním sportu a každoročně je i jejich organizátorem.

Fotbalový klub v Radslavicích byl založen v roce 1965, kdy tesaři vyrobili branky, postavili je a hrálo se. Po zhruba deseti letech od založení se pár jedinců sešlo a rozhodlo, že postaví kabiny, jejichž výstavba byla dokončena v roce 1979. O pár let později byla postavena také hospodářská budova, tehdy samozřejmě v „Akci Z“. Dalším krokem, který následoval, byla rekonstrukce travnaté hrací plochy, včetně systému jejího zavlažování.

V současné době funguje fotbalový klub po názvem Tělovýchovná jednota Radslavice a je pravidelným účastníkem nižších fotbalových soutěží. Podílí se také na velkém množství tradičních akcí pořádaných pro občany obce, jako je například branný závod pro děti, silvestrovský turnaj, silvestrovská zabíjačka a podobně.