Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Vyhlášení 1. výzvy OP TAK – MAS Hanácký venkov, z. s.

Jedná se o výzvu zaměřenou na podnikatele. Míra podpory je 50 % a jedná se o podporu následujících aktivit:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

Příjem projektových záměrů je od 27.10. do 18.12.2023, alokace výzvy je Kč 1.140.000,–. Podrobné informace pro žadatele naleznete na www.hanackyvenkov.cz v sekci Výzvy.