Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Hlášení 6. 3. 2024

  1. Ve dnech 26. až 28. března pořádá Vojenský újezd Březina 3. ročník komentovaných ukázek vybraných míst vojenského újezdu. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím rezervačního systému, který je přístupný na webových stránkách újezdu www.vojujezd-brezina.cz.
  2. Oznamujeme občanům, že od března probíhá vývoz bioodpadu opět jednou za 14 dní. První vývoz bude 8. března 2024.
  3. Oznamujeme čtenářům, že dnes se v obecní knihovně půjčují knihy. V době od 17 hod. do 18 hod.
  4. Oznamujeme občanům, že je možné hradit poplatky za komunální odpad, psy a biopopelnice. Poplatek za komunální odpad činí 800,- Kč.
  5. Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci ve čtvrtek dne 21.3. požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb. za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínů. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989
  6. Obec Radslavice pořádá akci Ukliďme Radslavice a Radslavičky, která se bude konat v sobotu 6. 4. 2024. Sraz bude v 9 hod. na zastávce v Radslavicích. Přihlásit se můžete na obecním úřadě nebo na tel. 724 501 086. Občerstvení zajištěno.
  7. Oznamujeme občanům, že ve středu 13. 3. 2024 v 18:30 hod. se v knihovně obecního úřadu uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Radslavice.