Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Hlášení 3. 6. 2024

  1. Újezdní úřad Březina důrazně upozorňuje všechny osoby pohybující se na území vojenského újezdu Březina, že volný pohyb psů je po celém prostoru vojenského újezdu přísně zakázán. Vzhledem k tomu, že se množí případy venčení psů mimo dočasně zpřístupněné prostory a mimo povolenou dobu vstupu, zpřísní Újezdní úřad Březina kontrolní činnost, zaměřenou na dodržování režimových a bezpečnostních opatření. Současně upozorňuje majitele psů, že je potvrzený výskyt několika jedinců vlka obecného a kříženců vlka na území újezdu, včetně případů fatálních útoků na zvěř. V rámci zajištění bezpečnosti osob, zvířat a majetku, vyzývá úřad ke zvýšené opatrnosti při pohybu na území újezdu a důslednému dodržování režimových a bezpečnostních opatření.
  2. Oznamujeme občanům, ZŠ a MŠ Pustiměř se zapojila do projektu Pěšky do školy, jehož cílem je především podpora pohybu dětí a také omezení počtu automobilů zastavujících před budovami školy (s ohledem na bezpečnost dětí). Akce se uskuteční v příštím týdnu od pondělí 3. do čtvrtka 6. června (včetně). Každoročně se zvyšuje počet dětí, které rodiče vozí autem denně do školy. To má negativní dopad na zdraví a také bezpečnost dětí v okolí školy. Je pochopitelné, že situace každé rodiny je individuální a řada okolností může znemožňovat cestu pěšky. Přesto doufáme, že touto akcí se podaří učinit kompromis a dětem umožníme jít alespoň část cesty do školy pěšky. Poděkování patří všem rodičům, kteří podpoří tento celoevropský projekt, přispějí k pravidelnému přirozenému pohybu a také bezpečí všech dětí. Dojíždějícím se doporučuje dopravu autobusovou, případně i s cestou autem doplnit cestou pěšky.
  3. Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci v pondělí 10.6. 2024 požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb. za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínů. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.
  4. Oznamujeme občanům, že v pátek 7. června 2024 od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 8. června 2024 od 8 hod. do 14 hod. se konají volby do Evropského parlamentu. Volební místností v naší obci je knihovna v budově obecního úřadu. Občané, kteří mají zájem volit a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit, můžou se nahlásit na obecním úřadě nebo na tel. 517 357 302.