Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Vyhlášení 1. výzvy OP TAK – MAS Hanácký venkov, z. s.

Jedná se o výzvu zaměřenou na podnikatele. Míra podpory je 50 % a jedná se o podporu následujících aktivit: Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby. Příjem projektových záměrů je od […]

Re-Use centra na sběrných dvorech

Na sběrných dvorech a posléze na skládce končí bohužel velmi často mnoho odpadu, který je možné opětovně použít. Lidé odpad nevyhazují často z důvodu jeho nefunkčnosti, ale z důvodu jeho nemodernosti. V areálech sběrných dvorů byla zřízena místa tzv. ReUse centra (centrum opětovného využití předmětů), kam mohou občané bezplatně odevzdat drobné funkční věci z domácnosti, kterých je jim líto vyhodit, a naopak […]