Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Kulturní památky

Naši předkové nám zanechali několik historických staveb, několik památných křížů, boží muku, zvoničku v části obce Radslavice a pomníky padlých z první a druhé světové války. 

Hradisko

 

První písemná zmínka o obci je z roku 1450 a obec byla součástí majetku račického panství. Radslavičky byly založeny v roce 1764 jako dřevařská osada na vytěženém území. Podle archeologických průzkumů provedených v oblasti Hradiska bylo okolí a území obce osídleno již od starší doby kamenné.Na skalní ostrožně nedaleko obce (dnes nazývané Hradisko) se nacházelo staré slovanské hradiště. Archeologické nálezy jsou z různých období. Dodnes jsou tu patrné výrazné zbytky opevnění v podobě valu. Není vyloučeno, že na tomto místě stával i románský hrad.

 

zvonička

V roce 2007 si občané části obce Radslavičky zbudovali novou zvonici do které umístili historický zvon z roku 1800 ze zrušené zvonice. Zvonice byla slavnostně předána do užívání a zasvěcena patronu myslivců Svatému Huber