Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Archiv - ostatní

0_Textová část-závazná_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf01_navrh_OOP_NPP_Labe.pdf1_Textová část-závazná_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf1_Výkres základního členění území_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf2_Hlavní výkres_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf02_navrh_OOP_NPP_Dunaje.pdf2_Výkres základního členění území_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf3_Hlavní výkres_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf03_navrh_OOP_NPP_Odry.pdf3_Výkres koncepce dopravní infr._Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf4_Výkres koncepce dopravní infrastruktury_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf4_Výkres veřejně prospěšné stavby a opatření_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf5_Textová část-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf5_Výkres veřejně prospěšné stavby a opatření_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf6_Textová část-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf6_Textová část ÚP s vyznačením změn(srovnávací text)-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf7_Textová část s vyznačením změn (srovnávací text)-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf7_Výkres širší vztahy-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf8_Výkres koordinační-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf8_Výkres širší vztahy-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf9_Koordinační výkres-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf9_Výkres koordinační_výřez-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf10_Koordinační výkres_výřez-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf10_Výkres záborů půdního fondu-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf11_Výkres záborů půdního fondu-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf12_Plán územního systému ekologické stability-odůvodnění_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdf13_Úplné znění ÚP Radslavice po vydání změny_Textová část-závazná.pdf14_Úplné znění ÚP Radslavice po vydání změny_Výkres základního členění území.pdf15_Úplné znění ÚP Radslavice po vydání změny_Hlavní výkres.pdf16_Úplné znění ÚP Radslavice po vydání změny_Výkres koncepce dopravní infrastruktury.pdf17_Úplné znění ÚP Radslavice_Výkres koncepce technické infrastruktury-energetika a spoje.pdf18_Úplné znění ÚP Radslavice_Výkres koncepce technické infrastruktury-vodní hospodářství.pdf19_Úplné znění ÚP Radslavice_Výkres veřejně prospěšné stavby a opatření.pdf20_Úplné znění ÚP Radslavice po vydání změny_Výkres širší vztahy-odůvodnění.pdf21_Úplné znění ÚP Radslavice po vydání změny_Výkres koordinační-odůvodnění.pdf22.02.2021_Nošení respirátorů.pdf22_Úplné znění ÚP Radslavice po vydání změny_Výkres koordinační_výřez-odůvodnění.pdf430.pdf2022_41599.pdf20210406_scitani_2021_informace_ke_zverejneni (1).pdf950424039.pdf3048801029.pdf3851733648.pdf4053300418.docx4164274327.pdf4235491378.pdfAudit_2018.pdfAudit_2019.pdfaudit_2020.pdfAudit_2021.pdfAudit_2022.pdfAukční_vyhláška (1).pdfAukční_vyhláška.pdfBlackout – doporučení a nouzové zavazadlo k přežití.pdfCasovy harmonogram uzavirek komunikaci.pdfcedule publicity Chodník Radslavičky.pdfCenové_oznámení_V_S_2022_VaK_Vyškov_a_s_průvodní_dopis.pdfCenové_oznámení_V_S_2023_VaK_Vyškov_a_s_průvodní_dopis.pdfC_Users_V1888_Documents_BEZPROUDI_HROMADNÉ_ODESÍLÁNÍ_KOMUNIACE_OŘEZY_20221103_Upozorneni_vlastnikum_plakat_barevny.pdfC_Users_V1888_Documents_BEZPROUDI_HROMADNÉ_ODESÍLÁNÍ_KOMUNIACE_OŘEZY_20221103_Zasady_pro_provadeni_odstranovani_a_orezu_drevin.pdfdoc1.pdfDotazník.pdfdočasná plocha rapid 17.4.pdfeon_oznameni (1).pdfeon_oznameni (2).pdfeon_oznameni (2)_01.pdfFormulář.docxFormulář_pro_sdělení_RČ (1).pdfInformace.pdfInformace CODES.pdfInformace Energie_Pro.pdfInformace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci.pdfInformace o počtu a sídle.pdfInformace o VŘ.pdfJednací řád obce Radslavice.pdfkupni_smlouva_SDH_techsport.pdfLegislativa_1_-_Zk_449-2001_Sb._ke_staen.pdfLegislativa_2_-_Stanovy_MMJ_ke_staen.pdfMapa1.pdfMapa2.pdfMapa3.pdfMapa polyfunkčního využití platná úprava od 1.8.2017.pdfNařízení%20obce%20podomní%20prodej%20č.3.2013.pdfNařízení%20obce%201-2014%20o%20zrušení%20NO%203-2013.pdfNařízení%20obce%202-2014%20tržní%20řád.pdfNařízení%20obce%203-2014%20o%20dopl.%20NO%202-2014.pdfNávrh opatření obecné povahy.pdfNávrh smlouvy_Vak.pdfodpady REMA.pdfOOP_NPP_Dunaje.pdfOOP_VII_Priloha_c_1.pdfOOP_VI_návrh_Priloha_c_1_14_9_2021.pdfOOP_Změna č. 1 ÚP Radslavice.pdfOznámení%20o%20VJ.pdfOznámení.pdfoznámení celoplošná kontrola přípojek kanalizace.pdfoznámení dle 250-2000.pdfOznámení DSO Hanácký venkov rozpočtový výhled.pdfOznámení o míste a době.pdfOznámení o míste a době_2.kolo.pdf