Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Úřední deska

Úřední deska (listinná podoba) se nachází na obecním úřadě. Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah úřední desky obce Radslavice podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah má informativní charakter. Veškeré dokumenty, které podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce  https://www.obecradslavice.com ve stejném časovém období.
 
Informace o možnosti nahlížení do dokumentů: 
Všechny dokumenty (návrh rozpočtu, schválený rozpočet, návrh závěrečného účtu, závěrečný účet, schválená pravidla rozpočtového provizoria, schválené rozpočtové opatření, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, schválený střednědobý výhled rozpočtu) jsou v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v Radslavicích v úředních hodinách.  

Aktuality z úřadu

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Od:

16/05/2024

Do:

03/06/2024

Mateřská škola

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Oznámení o konání veřejného zasedání ZO

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Rozpočty obce

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Od:

10/05/2024

Do:

Od:

04/04/2024

Do:

Od:

04/03/2024

Do:

Od:

22/02/2024

Do:

Od:

14/12/2023

Do:

Od:

04/07/2019

Do:

Vojenský újezd Březina

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Výroční zprávy

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Od:

11/01/2024

Do:

31/12/2024

Volby

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Závěrečný účet

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

DSO Hanácký venkov

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace: