Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Czech point

Kontaktní místo Czech POINT

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)
Provoz pracoviště „Czech POINT“, místo, které vydává ověřené výstupy z centrálních registrů, aniž byste zajížděli do vzdálených míst zajišťujeme v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách: 

Pondělí 8:00 -12:00
Středa14:00 -18:00

Výpis z rejstříků trestů

Kdo může žádat: Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis      z evidence Rejstříků trestů osobě, které se výpis týká, případně zmocněnci na základě úředně      ověřené plné moci. Co k tomu potřebujete: Žadatel, kterého se žádost týká – platný doklad totožnosti a rodné číslo (výpis lze vydat i cizincům,    kteří mají v ČR trvalé bydliště). Zmocněnec  – úředně ověřenou plnou moc + svůj platný doklad totožnosti. Správní poplatek 50,–Kč 

Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Kdo může žádat: Kdokoli, i anonymní žadatel Co k tomu potřebujete: Identifikační číslo organizace Správní poplatek činí za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další 50,– Kč 

Výpis z katastru nemovitostí

Kdo může žádat: Kdokoli, i anonymní žadatel Co k tomu potřebujete: Pokud žádáte výpis podle listu vlastnictví, je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Žádáte-li o výpis podle seznamu nemovitostí, potřebujete znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo stavební parcelu,příp. číslo popisné (u stavby ). Správní poplatek činí za první stranu výpisu 100,– Kč a každou další 50,– Kč 

Výpis bodového hodnocení řidiče 

Kdo může žádat: Sám žadatel nebo jím určený zmocněnec. Co k tomu potřebujete: Žadatel, kterého se žádost týká – platný průkaz totožnosti Zmocněnec  – úředně ověřenou moc + svůj platný doklad totožnosti Správní poplatek činí 50,– Kč 

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je určen k vyhledávání dlužníků, proti kterým bylo zahájeno insolventní řízení, v době po prvním  lednu 2008. Je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Kdo může žádat: Kdokoliv Co k tomu potřebujete: Identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba) Správní poplatek činí za první stranu výpisu 100,– Kč a za každou další 50,– Kč

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).