Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Místní poplatky pro rok 2024

Základní informace

V obci Radslavice jsou vybírány poplatky za psa a za odpadové hospodářství.  

Místní poplatek za odpadové hospodářství

Poplatek za komunální odpad je pro všechny občany vč. dětí 800,- Kč.

Zrušeno osvobození pro:

  • osoby pobírající invalidní důchod,
  • osoby starší 80-ti let,

Zrušena sleva pro děti do 15-ti let.

Místní poplatek ze psa

Sazba: 100,- Kč/pes

Sazba: 150,- Kč/druhý a další pes téhož držitele

Poplatky za bio popelnice:

Dříve poskytovaný dotační program na pořizování popelnic na bioodpad od fi. Respono do domácností již není dostupný. V současné době obec nemůže nadále poskytovat bio popelnice zdarma, neboť již tento program nezískává finanční podporu a všechny dříve nakoupené zásoby již byly vyčerpány, a proto pořízení dalších popelnic je zpoplatněno.
Občan si v případě zájmu pořídí popelnici na bioodpad na vlastní náklady. Nádobu lze zakoupit u fi. Respono nebo jinde, ale musí mít parametry nádoby na bioodpad (hnědá popelnice, mřížka uvnitř a odvětrávací otvory po stranách). Jakmile si občan popelnici pořídí, musí ji nahlásit na obecním úřadě, aby byla nahlášena fi. Respono a následně vyvezena.

Zpoplatnění vývozu popelnic bude ve stejném režimu jako doposud.
a. Každá nemovitost má nárok na vývoz 1 nádoby o velikosti 140 l bioodpadu zdarma.
b. Za každou další bio popelnici o velikosti 140 l zaplatí občan za vývoz 800,- Kč za rok.
c. Za každou další bio popelnici o velikosti 240 l zaplatí občan za vývoz 1 600,- Kč za rok.
d. Pokud občan bude chtít místo 140 l bio popelnice, jejíž vývoz má nyní zdarma, větší 240 l bio popelnici, zaplatí 800,- Kč za rok.

Informace k placení

Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na bankovní účet č. 1561334339/5500 (Raiffeisenbank, a.s.). Variabilní symbol je číslo popisné a do zprávy pro příjemce napište jméno, příjmení.

Splatnost všech místních poplatků je do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 

Při bezhotovostních platbách lze využít i QR kód, kde se po načtení zobrazí číslo účtu obce Radslavice. Následně jen doplníte v. s. a další upřesňující údaje o platbě. Variabilní symbol pro místní poplatek za odpadové hospodářství se dozvíte e-mailem nebo osobně či telefonicky v úředních hodinách obecního úřadu.