Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Místní poplatky pro rok 2024

Základní informace

V obci Radslavice jsou vybírány poplatky za psa a za odpadové hospodářství.  

Místní poplatek za odpadové hospodářství

Poplatek za komunální odpad je pro všechny občany vč. dětí 800,- Kč.

Zrušeno osvobození pro:

  • osoby pobírající invalidní důchod,
  • osoby starší 80-ti let,

Zrušena sleva pro děti do 15-ti let.

Místní poplatek ze psa

Sazba: 100,- Kč/pes

Sazba: 150,- Kč/druhý a další pes téhož držitele

Poplatky za bio popelnice:

  • Každá nemovitost má nárok na 1 ks nádoby na bioodpad 140 l zdarma.
  • Za každou další bio popelnici o velikosti 140 l občan zaplatí 800,- Kč za rok.
  • Za každou další bio popelnici o velikosti 240l občan zaplatí 1 600,- Kč za rok.
  • Pokud občan bude chtít místo 140 l bio popelnice, kterou má nyní zdarma, větší 240 l bio popelnici, zaplatí 800,- Kč za rok.

Informace k placení

Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na bankovní účet č. 1561334339/5500 (Raiffeisenbank, a.s.). Variabilní symbol je číslo popisné a do zprávy pro příjemce napište jméno, příjmení.

Splatnost všech místních poplatků je do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 

Při bezhotovostních platbách lze využít i QR kód, kde se po načtení zobrazí číslo účtu obce Radslavice. Následně jen doplníte v. s. a další upřesňující údaje o platbě. Variabilní symbol pro místní poplatek za odpadové hospodářství se dozvíte e-mailem nebo osobně či telefonicky v úředních hodinách obecního úřadu.